Huurvoorwaarden

Rijbewijs en identificatie

 • Voor het huren van een trike dient u minimaal 24 jaar te zijn en 2 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.
 • U dient 2 legitimatiebewijzen te tonen: een geldig paspoort (of ID-kaart) en het rijbewijs. Hiervan worden kopieën gemaakt.

Algemeen

 • De huurperiode loopt van 19.15 uur tot de volgende dag 17.00 uur. Indien de trike niet tijdig wordt teruggebracht, zien wij ons genoodzaakt voor elk uur € 50,- in rekening te brengen. Indien u niet beschikt over een stalling, dan kan de trike gehaald worden om 7.30 uur.
 • Bij annulering binnen zeven dagen vóór aanvang van de afgesproken huurperiode krijgt u de aanbetaling niet retour.
 • De huurder is aansprakelijk voor schade door verkeerd gebruik van de trike.
 • De brandstof is voor kosten van de huurder. U krijgt een volle tank mee en dient de trike weer met een volle tank af te leveren. Indien dit niet het geval is, wordt € 2,50 per liter in rekening gebracht.
 • Verkeersovertredingen zijn voor de rekening van de huurder.
 • Er mag met de trike alleen op verharde wegen gereden worden.

Verzekering

 • Het dragen van een helm is verplicht.
 • De huurder heeft eigen risico van € 1000.
 • Borg: 500 euro
 • Het is verboden de trike na zonsondergang te parkeren langs de openbare weg in verband met diefstal en vernieling. Om schade door derden te voorkomen, moet u bij parkeren de trike altijd binnen uw gezichtsveld houden en de sleutel uit het contactslot halen. De huurder is verantwoordelijk voor schade aangebracht door derden.
 • Bij gebruik van alcohol, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden, kan bij schade het totale schadebedrag worden verhaald op de huurder.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van de verhuurder of persoonlijk letsel ontstaan bij gebruik van de trike.
 • Bij het opzettelijk toebrengen van schade aan het voertuig, worden de nodige reparatiedagen bij de huurder in rekening gebracht als extra huurdagen minus 10% van het huurbedrag per dag.
 • De trike mag niet door derden worden bestuurd. Bij schade of ongeval in zo’n situatie is de huurder aansprakelijk voor het totale schadebedrag.

Pech of ongeval

 • U dient bij pech de ANWB te bellen. Kleine onderdelen zijn bij de trike meegeleverd. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Trikes Noord-Holland reparaties te verrichten.
 • Bij een ongeval waarbij schade ontstaat aan het voertuig, schakelt de huurder/bestuurder altijd de politie in, zodat deze de ongevalsituatie kan vastleggen en de schuldvraag kan vaststellen. Bij nalaten hiervan wordt het hele schadebedrag verhaald op de huurder. Het door de politie opgemaakte proces-verbaal is bindend voor beide partijen.

Ontbinding van de huur

 • De verhuurder is te allen tijde gerechtigd de huurovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit te stellen van de trike bij het niet naleven van de voorwaarden en regels van de huurovereenkomst.