Disclaimer

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

Ondanks het feit dat Trikes Noord-Holland grote zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het samenstellen en onderhouden van de site, staat Trikes Noord-Holland niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Trikes Noord-Holland aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren en wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.